KOPTISCH ORTHODOXE KERKEN IN NEDERLAND

opsommingsteken Koptisch Orthodoxe Kerk van de Heilige Maagd Maria - AMSTERDAM
Mosstraat 2, 1032 JW  Amsterdam
Tel: 020-6321805, fax: 020-6372568
Bankrek: ABN-Amro 62 44 78 440
Pater: Arsenios El  Baramousy
Mosstraat 2, 1032 JW  Amsterdam
Tel: 020-6366954 / 06-51361820
Homepage: http://www.koptischekerk.nl
E-mail:a.elbaramousy@worldonline.nl
opsommingsteken Koptisch Orthodoxe Kerk van St.Marcus de Evangelist - DEN HAAG
Van Akenstraat 19, 2597 Den Haag
Tel: 070-3248081, fax: 070-3240569
Bankrek: ABN-Amro 45 29 55 203
Priester: Angilous f. Mikhail
Paul Gabrialstraat 163a, 2596 VD  Den Haag
Tel: 070-3282329 / 06-41767615
opsommingsteken Koptisch Orthodoxe Kerk van Aartsengel MichaŽl en St.Antonius - EINDHOVEN
Stokroosstraat 2b, 5644 EC Eindhoven
Tel: 040-2137513, fax: 040-2137515
Bankrek: ABN-Amro 40 29 36 442
Priester Youssef  M. Rizkalla
Stokroosstraat 2a, 5644 EC  Eindhoven
Tel: 040-2137523 / 06-22902986
E-mail:............
Homepage:www.koptischekerkeindhoven.nl
opsommingsteken E-mail:vader.youssef@koptischekerkeindhoven.nl
E-mail:info@koptischekerkeindhoven.nl
opsommingsteken Koptisch Orthodoxe Kerk van Mary-Guirguis(Joris) en St-Demiana - UTRECHT
Adriaan van Bergenstraat 61, 3554 VC  Utrecht
Tel./fax: 030-2467703
Bankrek: ABN-Amro 45 42 52 099


opsommingsteken Koptisch Orthodoxe Kerk van St.Athanasius de Apostoliche - ASSEN
Talmastraat 111, 9406 KM  ASSEN
Bankrek: ABN-Amro 52 32 77 857


opsommingsteken Koptisch Orthodoxe Kerk van de Heilige Paulus van Thebe - LEEUWARDEN
Van Aylvaleane 12 - Hilaard, LEEUWARDEN
Bankrek: ABN-Amro  55 74 29 234


opsommingsteken Koptisch Orthodoxe Kerk van de Heilige Johannes de Doper - ENSCHEDE
p/a: Wesselerbrink 110, Enschede
Bankrek: Rabo 34 70 23 827