Gebed Jeugddag 21 juni 2003 Kopt.orth.kerk Eindhoven

Voor een betere wereld

Eigenlijk weet ik niet of mijn leven als christen vruchten voortbrengt, God.
Ik hoop dat wel, maar zeker ben ik er niet van.
Daarom wil ik U vragen dat U me helpt in het diepste van het hart van mijn medemensen te kijken
en te ontdekken dat ik uw naam kan waarmaken door er te zijn voor hen, zomaar,
zoals U er wilt zijn voor mij.
Laat me de wereld zien als een geschenk, dat U in mijn handen legt om er zorg voor te dragen.
En blijf alsjeblieft zelf de hoeksteen van mijn samenleven met anderen.

Open ons hart voor mensen in nood.
Maak ons tot teken van uw liefde en zorg voor alle mensen.

Lieve Heer wilt u zorgen voor alle bekeerde Christenen in de moslimwereld.

Onze Vader die in ....