Gebedjes voor verschillende dingen

Gebedje voor onze engelbewaarder.

Mijn lieve engel,
bewaar en help mij altijd goed.
God heeft U aan mij gegeven,
als een helper in dit leven.
Mocht ik verkeerde wegen gaan,
haal me daar dan vlug vandaan.
Leid mij veilig aan Uw hand,
zodat ik niet in moeilijkheden beland.

Gebedje als je niets weet te bidden:

Lieve God, ze zeggen dat ik moet bidden,
maar ik weet niet wat ik bidden moet.
Mama zegt; ik mag met U praten,
als een kind met moeder doet.
Jezus, U hebt zelf gezegd,
Laat de kinderen bij Mij komen.
U hebt toen U op aarde was,
kinderen in Uw arm genomen.

Foutje gemaakt:
Lieve Jezus,ik wil bekennen,
ik doe vaak iets wat niet goed is.
Ik wil graag gehoorzaam wezen,
maar toch gaat steeds weer mis.
Wilt U mij vergeven?
en leer mij te luisteren naar U, Heer.
Dat is papa ook tevreden,
en glimlacht mama weer.