Gebed voor op de Palmzondag of als voorbereiding op zaterdagavond:

Jezus, U bent binnengekomen in Jeruzalem!
U komt door de grote poort, U komt binnen in deze stad
zoals U binnenkomt in de laatste fase van Uw leven.
Hosanna!Gezegend bent U, die komt in de naam van de Heer.
Gezegend bent U voor de liefde
die U mateloos geeft.
Gezegend bent U voor de stappen die U midden onder ons zet,
stappen van gerechtigheid, van licht,
van vergiffenis en van waarheid.
De weg die U opent, Jezus,
is een moeilijke, gevaarlijke weg.
De weg die U opent,
vertelt ons over de immense liefde
van de Vader.
En zo bent U dus binnengekomen in
Jeruzalem
U gaat de deur door
en U laat ze open..