Je kunt 'smorgens bidden om je dag aan te bieden aan God en hem op voorhand al te danken voor al het licht dat je die dag mag ontvangen.
Je kunt 's avonds bidden om te danken voor je dag en vergeving te vragen voor alle schaduw die je die dag hebt laten ontstaan.
Als je het licht laat binnenkomen
zie je meteen alles rondom je!
Als je je omringt met schaduw,
sluipen twijfel, leugen en bedrog
stilletjes je huis binnen...
Jezus, U helpt ons om de eerlijkheid,
het licht en de waarheid lief te hebben.
Soms gebeurt het dat we worden
aangetrokken door de duisternis,
er is wel eens iets slechts in ons,
dingen die we willen verstoppen
zoals jaloersheid...
Jezus, ik wil dichter bij Uw licht komen,
dan kan ik ontdekken
hoe groot God aanwezig is
in alles wat U doet.