Als je wilt bidden, probeer dan eerst een stil plaatsje te vinden,
een kalm hoekje waar je eventjes niet gestoord zal worden.

Heer, met U wil ik de woestijn ingaan
Leid mij in Uw liefde,
geef mij de kracht van Uw Geest.
Wijs me de richting,
leer me de weg kennen.
Stuur me in de waarheid
verlicht mijn hart van al wat me verdeelt,
zodat Uw liefde in me groeit
want Uw Liefde is er voor altijd.
Ik weet dat de woestijn
een plaats van beproevingen en gevechten is
maar het is de plaats
van ontmoeting met U.
Geef me de moed om door te gaan
met eerlijkheid en kracht.
Zoals U, Heer,
zal ik de woestijn ingaan.