De Zegen en De Wegzending

 De gelovigen roepen "Amien es-e-shopi" wat "Amen zo zal het zijn" betekent. Dat betekent dat wij geloven, dat alles wat de celebrant voor ons heeft gevraagd, door God is gehoord. Dan bidden wij weer "Onze Vader ...."  en dan ontvangen wij De zegen en de wegzending.

 De liefde van God, de Vader, de genade van de enige Zoon onze Heer, God, en verlosser Jezus Messias, en de gemeenschap en gave van de Heilige Geest zij met u allen. Ga heen in vrede, God zij met U.

 Dan loop u naar voren, buig voor het heiligdom, kus het voorhangsel en ga rustig de kerk uit, tenzij u een afspraak hebt om te biechten.