De Absolutie

Na het bidden van de kleine voorbeden, bidden wij "Onze Vader...."

 n      De celebrant bidt driemaal een absolutie, twee keer in stilte kijkend naar het oosten naar de deuropening van het heiligdom en de derde keer hardop, kijkend naar het westen.

 n      Hij vraagt om absolutie en vergiffenis voor de gelovigen en Gods dienaren. Dit is dezelfde absolutie, die onze spirituele vader over onze hoofden bidt na de biecht.

 n      Blijf stil gedurende het gebed van de absolutie, en denk aan de zonden waarvan u wilt dat God u die vergeeft, en bid in stilte:

  1. Psalm van vergiffenis Ps. 51 "Wees mij genadig O God...
  1. Gebed van Manasse de Koning: Een gebed vol diepte, berouw, spijt en nederigheid.
  1. Een gebed van berouw.
  1. Het gebed: " Ontbind, vergeef en neem van ons weg, o God, onze ongerechtigheden: die wij vrijwillig hebben begaan  en die wij onvrijwillig hebben begaan, die wij bewust hebben begaan en die wij onbewust hebben begaan, de verborgene en de zichtbare. O Heer. vergeef ze ons omwille van Uw heilige Naam, die over ons uitgeroepen is. Handel volgens Uw genade, o Heer, en niet naar onze zonden.

Sluit dan af met het "Onze vader....."