De Preek

De preek van het avondwierookgebed kan gaan over:

  1. Het Evangelie van de avond. Het is dan een simpele preek, die een voorbereiding is voor de preek over het Evangelie van de heilige liturgie van de volgende dag. Want alle lezingen, het evangelie van het avondwierookgebed, het evangelie van het ochtendwierookgebed, de lezing uit de Paulus brieven, de lezing uit de Algemene Brieven en de lezing uit de Handelingen zijn allemaal een introductie voor het Evangelie van de heilige liturgie.
  1. Een vooraf afgesproken onderwerp of thema, dat terugkeert op dezelfde tijd, bv. het avond wierookgebed van zaterdag.
  2. Een les over een boek uit de Bijbel of een uitleg van een dogma of de sacramenten, of de riten van de kerk, of een serie spirituele lezingen.

In  geval 2 en 3 heeft de preek geen band met de Evangelielezing van die avond.