Het Gebed voor het Evangelie

Dit is een krachtig en intens gebed. Het neemt toe in kracht en intensiteit wanneer iedereen ernaar luistert met aandacht en erop reageert. Wanneer de celebrant spreekt over de zegen van de ogen van de apostelen en hun oren, omdat zij gezien en gehoord hebben, wat de profeten verlangd hebben om te zien en te horen, en dat niet gezien noch gehoord hebben, dan moeten wij God danken, dat wij waardig zijn bevonden, de woorden van genade, die uit Zijn Goddelijke mond komen en in Zijn Heilig Evangelie staan, te kunnen horen. Dan bidden wij met de celebrant, dat God ons waardig moge vinden om naar Zijn Evangelie te luisteren en dit na te leven, zodat wij de beloofde zegen kunnen ontvangen, zoals staat in Op. 1:3

"Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.

Wanneer de diaken roept. "Bid voor het Heilig Evangelie" Bidden wij van harte, dat de woorden van het Evangelie hun weg vinden in ieders hart, en als goed zaad dat op goede aarde valt en vruchten voortbrengt, deels dertig-, deels zestig- en deels honderdvoudig.

Wij bidden dan met alle andere gelovigen "Heer ontferm U" met in ons achterhoofd alles waar wij net voor gebeden hebben, zodat het kan betekenen: Heer ontferm U over iedereen die in de kerk is, en over diegenen, die gezeten zijn in de duisternis en in de schaduw van de dood, zodat het licht van het Evangelie hen bereikt en schijnt in hun hart met de kennis van God en de verlossing van hun zielen.

Wanneer de celebrant bidt "Geef allen die ons voorgingen en overleden zijn de eeuwige rust en genees de zieken." Dan herdenken wij onze dierbaren, die van ons zijn heengegaan en vragen voor hen genade en rust. Wij denken ook aan de zieken onder onze familie en vrienden en vragen om hun genezing.

Zulke bezinning en zulke reacties op de gebeden maken, dat onze gedachten bij het gebed blijven, en wij worden beschermd tegen het kwaad van dagdromen.

Wanneer de diaken roept: " Sta op in Gods vreze en luister naar het Heilig Evangelie" dan staan wij berouwvol op met luisterende oren om naar het woord van God te luisteren.

Wanneer de diaken het Evangelie leest, luister met belangstelling en volg hem, misschien is er een speciale boodschap voor u in de lezing, zoals de jonge Antonius een boodschap hoorde in de Evangelielezing, lang geleden. Of misschien vindt u in het Evangelie een persoonlijk antwoord voor een dolende vraag in uw gedachten of een oplossing voor een

gecompliceerd probleem dat u in de weg staat.

Gedurende de lezing van het Evangelie staan twee diakens ieder met een brandende kaars in hun hand aan iedere zijde van de lessenaar, als teken van het licht van het Evangelie, dat in het hart van de luisteraar de weg naar het eeuwige leven verlicht. Het staat in Sp.6:23 " Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht," en de Psalmist zegt: Ps. 119:105 " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.

De celebrant bidt volgens LB blz. 41,42 terwijl hij naar het westen kijkt, bewierookt daarna drie keer het evangelieboek. De celebrant kijkt vervolgens naar het oosten en bewierookt drie maal. Hij draait naar de diakens toe, bewierookt eenmaal en bidt weer "Buig u voor..

Daarna staat hij aan de deur van het heiligdom buigend naar het evangelieboek, totdat het lezen van het evangelie klaar is. Dan loopt hij naar het evangelie en bewierookt hij dat driemaal, de Heer Jezus Messias lovend.