God Ontferm U over ons ((Evnootie Nai Naan)

v     Na het beëindigen van de wierook ronde en het zingen van de Doxologie bidden de gelovigen de orthodoxe geloofsbelijdenis samen hardop en eindigen met de gezongen laatste zin.

v     De celebrant neemt het kruis met drie verlichte kaarsen als teken dat Jezus, de Messias,  is gekruisigd en Hij het licht van de wereld is. Hij heeft zich als een kaars opgeofferd om licht te geven aan diegenen, die in het donker en in de schaduw van de dood zijn, en omdat wij met het kruis, van het donker naar zijn licht zijn verplaatst.

v     De celebrant zegent de gelovigen door driemaal in stilte het kruisteken met het verlichte kruis te maken, waarna hij kijkend naar het oosten het gebed ‘Evnootie nai nan’ begint "God ontferm U over ons, geef ons ontferming, (dan maakt hij het teken van het kruis in alle vier de windrichtingen, als teken dat de Heer Jezus Messias met zijn kruis alle mensen in alle vier de windrichtingen heeft verlicht en verlost.) Hij bidt verder “heb genade met ons”, (draait naar het noorden en zegt)” verhoor ons” (draait naar het westen en zegt) “zegen ons”, (de gelovigen buigen hun hoofd  om de zegen te ontvangen.) Hij draait naar het zuiden en zegt) “bewaar ons”, (hij draait weer naar het oosten en zegt) “Wees niet boos op ons, zoek ons op met Uw verlossing en vergeef ons onze zonden."

v     De gelovigen zingen driemaal ‘Amen’, in eerbied gelovend in de gebeden van de celebrant die God vraagt om, ontferming, genade, zegen, bescherming, hulp en vergiffenis voor de gelovigen.

v     Aan het eind zingen de gelovigen driemaal Kyrie Eleison. De lange melodie wordt in het avond wierookgebed en op feestdagen gezongen en de korte in het ochtendwierookgebed en op gewone dagen.